Artikel 14. Garantie 
14.1. De Ondernemer erkent het bestaan van en verbindt er zich toe alle wettelijke waarborgen van conformiteit van de producten na te leven. 

14.2. De Ondernemer volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze kunnen per merk verschillend zijn en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van een artikel. 

14.3. De Ondernemer is verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantie. De verzendingskosten die hiermee gepaard gaan, vallen ten laste van de Consument. 

14.4. De waarborg zal evenwel nooit dekken: 
- de normale slijtage; 
- alle gebreken te wijten aan het abnormaal of foutief gebruik van de aangekochte producten; 
- alle gebreken te wijten aan een onvoldoende of slecht onderhoud van de Consument; 
- de indirecte of gevolgschade. Ook alle kosten en eventuele schade te wijten aan het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de aangekochte producten; 
- de herstelling die reeds is uitgevoerd of deels uitgevoerd vóórdat de Ondernemer ervan op de hoogte is gebracht; 
- schade ten gevolge van diefstal, vandalisme, ongeval,… 
This website wants to use cookies to improve your user experience. This website wants
to use cookies to improve
your user experience.